NHÂN VIÊN CHUYÊN TRÁCH

NHÂN VIÊN CHUYÊN TRÁCH

Phụ trách chung : Đào Huy Khánh - 090323222 ( Zalo) Phụ trách sản xuất và kế hoạch : Bùi Quang Trung - 0946230032 (Zalo) Phụ trách kinh doanh dự án : Trần Hùng Cường - 0984392101 (Zalo) Phụ trách kinh doanh đại lý : Nguyễn Văn Tiến - 0963554816 (Zalo) Email : unisolar@nsca.vn
Sản phẩm